Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


sales@functionalwebpages.com.au

This ticket type is used when ClientExec creates system messages for billing related issue. Such as subscription cancelation etc

This ticket type is used when ClientExec creates system messages for externally created ticket using 3rd party services.

General